Zespół policyjny ma za zadanie opracować nowe regulacje dotyczące stawek dodatków służbowych

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, młodszy inspektor Paweł Krauz, zainicjował powołanie specjalnego zespołu. Jego głównym zadaniem jest stworzenie porozumienia, które będzie regulować minimalne stawki dodatków służbowych oraz sposób, w jaki te podlegać będą wzrostowi. Powzięcie decyzji przez Komendanta stanowi reakcję na wniosek zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów zlokalizowany w Olsztynie. Wnioskodawcy uznali, że obowiązujące porozumienie, które wprowadzono 11 lat temu, straciło na aktualności.

Planowane są zmiany, które mają wykroczyć poza ramy regulacji z dniem 15 maja 2013 roku. Oprócz ustalania minimalnych stawek dodatków dla różnych stanowisk wykonawczych, zespół ma za zadanie stworzyć mechanizm zwiększania tychże dodatków. Oczekuje się od Komendanta i przewodniczącego, że nowo wprowadzone regulacje będą miały motywujący charakter dla policjantów. Dodatkowo mają one na celu eliminowanie uznaniowości w zakresie przyznawania dodatków, co było przedmiotem uprzedniej krytyki. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uzależnienie wzrostu dodatków od ocen służbowych funkcjonariuszy.

W najbliższy wtorek, 5 marca 2024 roku, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów ma wyznaczyć swoich reprezentantów do udziału w pracach zespołu.