Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zauważalnie awansuje w rankingu SCImago

Niedawno opublikowany ranking SCImago, uwzględniający 70 szkół wyższych z Polski, dał powód do dumy Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie. Ta ceniona uczelnia, położona w Kortowie, znalazła się na 21. miejscu spośród wszystkich polskich instytucji. Jednocześnie, jeśli spojrzeć tylko na tradycyjne uniwersytety w Polsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski plasuje się na zaszczytnym 6. miejscu.

Od 2009 roku ranking SCImago ocenia i porównuje uniwersytety, instytucje akademickie oraz prywatne firmy prowadzące badania. Wykorzystane są do tego dane bibliometryczne, a ocena odbywa się na podstawie trzech głównych czynników: wyników badań (50%), innowacyjności (30%) oraz wpływu społecznego mierzonym poprzez ich obecność w internecie (20%).

W najnowszej edycji rankingu wprowadzono zmodyfikowany współczynnik społeczny, który uwzględnia trzy nowe wskaźniki. Są to: produkcja nowej wiedzy związanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, udział kobiet w badaniach oraz wykorzystanie wyników badań w kreowaniu czy doskonaleniu polityk publicznych.

Ranking 2024 roku objął 9054 podmioty z różnych sektorów, w tym 4762 uczelnie. W porównaniu do poprzedniego roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie awansował aż o 107 pozycji, zajmując teraz 1222 miejsce na świecie.

W kontekście polskich szkół wyższych, uczelnia z Olsztyna uplasowała się na 21. miejscu, co jest poprawą o jedną pozycję względem roku 2023. Jednakże, biorąc pod uwagę jedynie tradycyjne uniwersytety, UWM plasuje się na 6. miejscu w kraju.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został poddany ocenie w 17 obszarach. Szczególnie dobrze prezentuje się w dziedzinie „Veterinary”, gdzie plasuje się na 3. miejscu w Europie Wschodniej oraz 141 na świecie.

Pierwsze miejsce w rankingu SCImago przypadło prestiżowemu Uniwersytetowi Harvarda. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio Uniwersytet Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Tsinghua. Wśród polskich uczelni czołowe miejsca zajęły Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.