Województwo warmińsko-mazurskie angażuje się w pomoc zwierzętom poprzez drugą edycję konkursu "Podaj Łapę"

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchamia po raz drugi inicjatywę pod nazwą „Podaj Łapę”. Jest to konkurs skierowany do wszystkich gmin na terenie tego województwa. Zadaniem tej inicjatywy jest walka z problemem bezdomności zwierząt domowych, jak również ich leczenie i podniesienie standardów dobrostanu. Ponadto, jednym z celów jest edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami oraz promowanie humanitarnego traktowania naszych czworonożnych przyjaciół.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wyraził swoje zadowolenie z faktu, że konkurs odbywa się po raz drugi. Pierwsza edycja przyniosła ogromne zainteresowanie, co przekroczyło oczekiwania organizatorów. Marszałek wyraził nadzieję, że również w tym roku akcja spotka się z dużym odzewem ze strony społeczności, która troszczy się o los bezdomnych zwierząt. Wierzy on także, że wielu ludzi zdecyduje się adoptować psy ze schronisk, co przyniesie obopólne korzyści – człowiek zyska wiernego przyjaciela, a pies dom pełen miłości i ciepła.

Do udziału w konkursie zapraszane są projekty mające na celu poprawę ochrony i warunków życia zwierząt. Szczególnie mile widziane będą inicjatywy związane ze sterylizacją i kastracją bezdomnych psów i kotów, opieką nad wolno żyjącymi kotami czy też leczeniem zwierząt bezdomnych. Znaczenie mają także działania promocyjne i informacyjne dotyczące możliwości kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt domowych oraz aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania bezdomnych zwierząt. Dodatkowo, projekty mogą obejmować doposażenie schronisk dla zwierząt.

Na realizację zadań w ramach konkursu samorząd przeznaczył łącznie 300 tysięcy złotych. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji to 10 tysięcy złotych, natomiast maksymalna – 20 tysięcy złotych. Każda gmina ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 procent wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Termin składania wniosków to okres od 18 marca do 17 kwietnia 2024 roku. O przyznaniu wsparcia finansowego na realizację zadań decyduje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego, kierując się rekomendacjami zarządu tej jednostki samorządu terytorialnego.