Program "Rodzina 800+" na Warmii i Mazurach: 88,5 tys. wniosków złożonych, ogólnopolsko 2,4 mln

Z danych wynika, że liczba wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 800+” skierowanych do instytucji na Warmii i Mazurach przekroczyła 88,5 tysiąca. Natomiast na skalę kraju zanotowano 2,4 miliona takich wniosków. Proces składania wniosków o to świadczenie na kolejny okres, który rozpocznie się od 1 czerwca bieżącego roku i potrwa do końca maja 2025 roku, został uruchomiony od początku lutego.

Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim, podkreśla, że program „Rodzina 800+”, niezależnie od dochodów, obejmuje każde dziecko do ukończenia 18 lat. Prawo do skorzystania z tego świadczenia mają nie tylko rodzice, ale także opiekunowie faktyczni czy prawni, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Świadczenie jest wypłacane na podstawie złożonego wniosku, który można przesłać tylko drogą elektroniczną.

Rzecznik ZUS zaleca, aby złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji mZUS. To szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie do składania wniosków o „Rodzina 800+”. Jeżeli ktokolwiek składał już wcześniej wniosek i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Aplikacja automatycznie uzupełni większość danych, które można zmienić przed wysłaniem.

Wnioski można również składać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną większości polskich banków. Anna Grabowska przypomina, że jeśli rodzice chcą uniknąć przerwy w przelewach z ZUS, powinni złożyć prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia.

Rodzice zmieniający numer rachunku bankowego muszą złożyć nowy wniosek o „Rodzina 800+”, w którym należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer konta. Wówczas ZUS dokona aktualizacji danych do wypłaty świadczenia. Informacja o zmianie rachunku bankowego pojawi się na profilu klienta w PUE ZUS.

Z kolei rodzice nowonarodzonego dziecka, którzy złożą wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymują świadczenie wstecznie, licząc od dnia urodzenia. Podobna zasada obowiązuje w przypadku opiekunów, którzy złożą wniosek o świadczenie w ciągu trzech miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.