Czy Olsztyński Dworzec Główny zostanie ukończony w sierpniu? Rozważamy potencjalne terminy zakończenia prac.

Planowane ukończenie remontu głównego dworca w Olsztynie ma miejsce w sierpniu, choć dokładny termin jest jeszcze niepewny. Kolejne daty były już wcześniej sugerowane, ale teraz wydaje się, że nowa infrastruktura będzie gotowa do użytku pod koniec lata. Modernizacja samej stacji powinna zakończyć się wcześniej, ale sam budynek dworca będzie dostępny dla podróżnych dopiero po pewnym czasie.

Bartłomiej Sarna z Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A. wyjaśnił nam, że sierpień oznacza zakończenie prac budowlanych, a nie otwarcie samych drzwi dworca. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń administracyjnych oraz po przeprowadzeniu odbiorów inwestycji z wykonawcą robót budowlanych, dworzec zostanie otwarty dla publiczności.

Początkowo planowano, że nowy dworzec będzie gotowy do końca 2023 roku, ale ten termin został przesunięty na początek 2024. Następnie termin opóźniono na początek lata tego roku. W lutym tłumaczyli, że na placu i pochylni przed dworcem występują problemy z odwodnieniem, które wymagają instalacji trzeciego zbiornika retencyjnego.

Woda jest od dawna utrapieniem na dworcu. Pamiętamy, jak wiele razy w roku po burzach woda gromadziła się w starym tunelu łączącym dworzec z peronami. Niestety, konieczność instalacji dodatkowego systemu drenażu nie tylko opóźniła prace, ale także zwiększyła koszty inwestycji. Początkowo nowy dworzec miał kosztować nieco ponad 70 mln złotych, a teraz kwota ta wynosi ponad 87 mln złotych brutto.

Obecnie na miejscu prac budowlanych (gdzie znajduje się odnowiony 18-metrowy neon ze starego dworca), wykonano pokrycie dachu i zainstalowano na nim panele fotowoltaiczne. Trwa jeszcze wykończenie blachą elementów ozdobnych wystających poza obrys dachu. Prace przy szkleniu elewacji zostały już zakończone. Wewnątrz budynku zamontowano schody ruchome oraz wszystkie windy. Na hali montuje się razem płyty granitowe, kładzione są urządzenia i glazura. Przed budynkiem kończy się budowa ścian oporowych pochylni prowadzącej do peronów. Rozpoczęły się prace związane z budową schodów terenowych i pochylni.

Nowy dworzec będzie miał trzy piętra: jedno podziemne i dwa nadziemne, a w najwyższym punkcie osiągnie 12 metrów wysokości. Budynek ma nawiązywać swoim wyglądem do origami lub żagla, co odzwierciedla charakter Warmii i Mazur.

Od początku lata spodziewano się, że dworzec będzie gotowy, ponieważ w maju planowane jest zakończenie modernizacji stacji Olsztyn Główny. Te dwie inwestycje są ze sobą powiązane. Na razie nie ma żadnych sygnałów, które mogłyby opóźnić prace na stacji. Podróżni już korzystają z nowych i bardziej komfortowych peronów nr 3 i 4. Obecnie trwa budowa peronów nr 1 i 2 oraz układu torowego.

Tunel, który będzie miał długość 140 metrów, połączy dworzec kolejowy z Zatorzem. Te przejście jest szersze i wyższe niż poprzednie. Przy wejściu do przejścia od strony ulicy Marii Zientary-Malewskiej znajdzie się również wiata na rowery, a także chodnik prowadzący do ulicy. Mimo iż działka należąca do miasta ma ponad pół hektara, nie planuje się tam parkingu. Może tam zostać zbudowany parking typu „Kiss and Ride”, ale to bardziej miejsca postojowe, które służą do krótkich postojów i wysadzania pasażerów, a nie jako parking na cały dzień. Parking tego typu powstał przy węźle przesiadkowym Olsztyn Śródmieście. Jednak decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze ostateczna.

Mimo opóźnień, otrzymamy nowy dworzec i zmodernizowaną stację kosztującą ponad pół miliarda złotych – dwa razy więcej niż kosztowała nowa Urania. Niestety, otoczenie nie ulegnie zmianie. Poza tym, stary dworzec autobusowy i opuszczony wieżowiec będą nadal widoczne za płotem.

Ratusz otrzymał ofertę od spółki Retail Provider (właściciel dworca) dotyczącą tej nieruchomości. Dwa lata temu prezydent Olsztyna powiedział, że władze miasta rozważają wymianę gruntów ze spółką Retail Provider w celu uporządkowania tej przestrzeni i ukończenia budowy centrum przesiadkowego. Tylko takie rozwiązanie wydaje się być szansą na uporządkowanie przestrzeni wokół dworca, bo szanse na realizację planu spółki Retail Provider na budowę centrum handlowego Synergia z funkcją dworca autobusowego są znikome.