Uroczyste ślubowanie 15 nowo przyjętych policjantów na Warmii i Mazurach

Z ważną chwilą w swoim życiu mierzyło się 15 świeżo przyjętych funkcjonariuszy policji, którzy w obecności swoich najbliższych i nowo poznanego kierownictwa, złożyli uroczyste ślubowanie „służyć wiernie Narodowi”. Następnie wszyscy oni przystąpią do kursu w szkole policyjnej, a po jego zakończeniu będą pełnić służbę, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa.

Pierwsze kroki w policyjnej służbie to niezwykle istotny moment, który formuje charakter, umożliwia rozwinięcie nowych kompetencji i daje poczucie satysfakcji płynącej z realizacji powierzonych zadań oraz pomocy innym ludziom. Na terenie Warmii i Mazur aktualnie służy ponad 3300 policjantów. Swoje obowiązki pełnią oni w sumie w 19 powiatach, a także w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, powiatowych, jak również w komisariatach i posterunkach. Do tej liczby dołączyła niedawno grupa nowych funkcjonariuszy – są wśród nich 4 policjantki i 13 policjantów.

W dniu wtorkowym, datowanym na 07.05.2024 roku, w obecności swoich najbliższych oraz nowego kierownictwa, złożyli swoje uroczyste ślubowanie „służyć wiernie Narodowi”. Nowi policjanci powtarzali za swoim nowym szefem, insp. Mirosławem Elszkowskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, słowa roty ślubowania.