Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad blisko konkluzji istotnego porozumienia na odcinku Barczewo-Biskupiec

Złożone przez konsorcja Kobylarnia/Stecol oraz Polimex, skargi na poprzedni werdykt Krajowej Izby Odwoławczej zostały odrzucone przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa jest o krok od zamknięcia, jednak zanim kontrakt zostanie podpisany z zwycięzcą przetargu, firmą PORR, musi zakończyć się kontrola uprzednia zlecona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W ramach dwóch projektów, w miejscu aktualnej Drogi Krajowej 16, powstanie około 30-kilometrowy odcinek drogi klasy S. Obecna trasa zostanie przystosowana do standardów drogi ekspresowej, poprzez dodanie drugiego pasa ruchu oraz modernizację konstrukcji niektórych fragmentów istniejącej drogi.

Przewiduje się budowę dodatkowych jezdni służących obsłudze sąsiadujących terenów. Nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny zostaną wybudowane, zaś węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do wymogów drogi klasy S.

Inwestycja obejmuje także stworzenie konstrukcji inżynierskich, instalację urządzeń do ochrony środowiska, takich jak ekrany dźwiękochłonne, budowę przejść dla zwierząt, systemów odwodnienia oraz oświetlenia drogi.

W trakcie realizacji będzie zainstalowany system zarządzania ruchem wraz z systemem preselekcyjnym, znanym również jako stacja ciągłego pomiaru ruchu.

Zaplanowane są dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz obwód utrzymania drogi ekspresowej w okolicy węzła Biskupiec.