Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Olsztynie

Podczas sesji radnych, która miała miejsce 29 maja, zapadła decyzja o umożliwieniu bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów olsztyńskich szkół ponadpodstawowych. Ta inicjatywa jest kolejnym krokiem w kierunku promowania komunikacji zbiorowej wśród młodzieży, który rozpoczął się pięć lat wcześniej, kiedy to podobne uprawnienia otrzymali uczniowie szkół podstawowych.

Rozszerzenie tej formy wsparcia na kolejną grupę uczniów zostało ogłoszone przez prezydenta Olsztyna, Roberta Szewczyka. Wskazał on na promowanie komunikacji zbiorowej jako kluczowego elementu strategii miasta mającej na celu ograniczenie ruchu indywidualnego na ulicach Olsztyna. Zgodnie z jego słowami, nowe regulacje, które wejdą w życie od 1 września, pozwolą kolejnym osobom podróżować miejskim transportem bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jednakże, prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów nie obejmie wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Będą mogli z niego skorzystać tylko ci, którzy nie ukończyli jeszcze 19. roku życia, a ich rodzice lub opiekunowie prawni są mieszkańcami Olsztyna i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie.

Według dyrektora Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcina Szwarca, liczba osób korzystających z bezpłatnych przejazdów, która wynosiła około 8,9 tysiąca w roku ubiegłym, wzrośnie o około jedną trzecią po wprowadzeniu nowych przepisów. Z wyliczeń ZDZiT wynika również, że roczny koszt wprowadzenia nowych uprawnień wyniesie około 1,4 miliona złotych.