Wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu województwa

Marcin Kuchciński, marszałek województwa, sfinalizował umowy dotyczące dofinansowania różnorodnych działań związanych z ochroną przeciwpożarową. Środki te będą pochodzić bezpośrednio z budżetu województwa.

Podczas ceremonii podpisania umów w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, obecni byli reprezentanci niemal 30 gmin z Warmii, Mazur i Powiśla. Właśnie do tych gmin skierowane zostaną roczne dotacje przyznawane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Marcin Kuchciński wyraził swój szacunek dla strażaków-ochotników, doceniając ich ciężką pracę, poświęcenie i niesienie pomocy mieszkańcom na co dzień. Podkreślił także, że samorząd województwa każdego roku stara się wesprzeć OSP, aby warunki ich działania były jak najbardziej optymalne. Marszałek wyraził satysfakcję, że podobnie jak w poprzednim roku, udało się uzyskać wsparcie dla budowy centrum sportowo-szkoleniowego – tym razem w innej gminie.

Dotacje, które trafią do jednostek OSP, zostaną wykorzystane na zakup sprzętu strażackiego, w tym nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych, a także na budowę, rozbudowę i modernizację remiz OSP. Gmina Bartoszyce otrzymała dodatkowo wsparcie w wysokości 500 tys. zł na budowę kompleksu szkoleniowego dla strażaków. Wójt gminy Bartoszyce, Andrzej Dycha, podkreślił, jak ważne jest dla nich to wsparcie, które stanowi połowę wartości inwestycji. Ponadto gmina otrzymała również 30 tys. zł na doposażenie jednostek OSP.

Na terenie Warmii, Mazur i Powiśla funkcjonuje 540 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszających ponad 18 tys. ochotników. Środki na ich wsparcie pochodzą z budżetu województwa i co roku są przekazywane gminom jako celowe dotacje na działania inwestycyjne. Jak podkreślił dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie – Maciej Jasiński – mimo że 1,7 mln zł, które trafią do jednostek w tym roku, stanowi znaczące wsparcie, potrzeby są znacznie większe. Wszystko to, ponieważ jednostki OSP są utrzymywane przez samorządy gminne, które ponoszą większość kosztów związanych z ochroną przeciwpożarową. Wsparcie od samorządu województwa jest nieocenione, zwłaszcza w sytuacjach, gdy brakuje wkładu własnego do montażu finansowego środków z budżetu państwa czy innych źródeł.