Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje nowe zmiany w ustawie o mediach

Nowe powiewy zmian w polskim prawie medialnym. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) przekazało główne założenia do nowelizacji ustawy o mediach. Najważniejsze z nich to zamiar zniesienia abonamentu, reforma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), przemodelowanie procesu wyłaniania władz mediów publicznych oraz likwidacja Rady Mediów Narodowych. Proces konsultacji społecznych w sprawie tych propozycji rozpoczyna się 24 czerwca.

Resort kultury zwrócił uwagę na słabość obecnego modelu finansowania mediów publicznych – brak gwarancji ich stabilności ekonomicznej. Jego propozycja polega na zastąpieniu abonamentu finansowaniem ze środków budżetu państwa. W jej ramach, zapewnienie nie mniej niż 0,09% PKB rocznie na realizację misji publicznej nie wiązałoby się z dodatkowym opodatkowaniem obywateli.

Wśród propozycji MKiDN znajduje się także zagwarantowanie większego stopnia niezależności dla KRRiT poprzez przywrócenie 9-osobowego składu. Cztery osoby wskazywałby Sejm, dwie Senat, a trzy Prezydent. Resort kultury proponuje również wprowadzenie rotacji składu, gdzie co dwa lata wymieniana byłaby jedna trzecia członków KRRiT, przy jednoczesnym utrzymaniu 6-letniej kadencji każdego z nich.

W świetle nowych założeń, rad nadzorcze mediów publicznych miałyby być powoływane przez KRRiT oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Również propozycja dwuetapowego konkursu na członków zarządów spółek mediów publicznych znalazła się wśród planów MKiDN. Wyboru najlepszego kandydata dokonywałaby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, podkreśliła znaczenie mediów publicznych dla społeczeństwa: „Media publiczne dotyczą każdego z nas”. Przekazała, że nie tylko telewizja, ale także radio i prasa mają wpływ na formowanie opinii publicznej. Dodała, że są one jednym z filarów demokracji i potrzebują jasno określonych zasad funkcjonowania oraz gwarancji niezależności. Minister wyraziła chęć przygotowania ustawy w sposób jak najbardziej demokratyczny, stąd decyzja o szerokich konsultacjach założeń, w których każdy będzie mógł się wypowiedzieć.

Na koniec, MKiDN akcentowało, że media publiczne powinny zapewniać dostęp do rzetelnych informacji, koncentrować się na kształtowaniu postaw obywatelskich oraz promować szeroko rozumianą kulturę.