Wielomilionowy projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 od Olsztyna do Tomaszkowa

Potwierdzono, że modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 prowadzącej z Olsztyna do Tomaszkowa będzie kosztować ponad 124 miliony złotych. Zarząd Województwa zdecydował się na finansową pomoc dla tego projektu.

Województwo warmińsko-mazurskie zostało wybrane jako beneficjent pełnego projektu o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe“. Ten projekt jest finansowany przez regionalny program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniesie ponad 95 milionów złotych.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa, wyraził przekonanie, że ta planowana modernizacja znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Wylot z Olsztyna w stronę Warszawy, będący jednym z kluczowych punktów wyjazdu z miasta, stanowi obecnie pewien problem. Do stacji paliw przy alei Warszawskiej kierowcy mogą poruszać się na dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, ale potem przechodzą do jednopasmowej drogi, która często powoduje korki. Projekt zakłada rozbudowę tego odcinka drogi do dwupasmowej, a także budowę ronda, co poprawi bezpieczeństwo ruchu i sprawi, że podróż do stolicy będzie płynniejsza.

Planowany projekt obejmuje realizację na odcinku prawie 2,5 km od granicy Olsztyna do węzła Olsztyn Południe. Przewiduje rozbudowę drogi nr 527 do dwóch jezdni, z dwoma pasami ruchu na każdej stronie. Dodatkowo przewidziano wzmocnienie nośności drogi i podniesienie jej standardów do klasy G.

Projekt zakłada również konstrukcję ronda na miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą prowadzącą do Bartąga. Planowane jest rozbudowanie istniejącego wiaduktu nad trasą kolejową oraz budowa przepustów i przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną też niezbędne elementy infrastruktury drogowej, takie jak chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, system odwadniania i oświetlenie.

Ważnym elementem projektu będzie także budowa stacji przesiadkowej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się nieoficjalny parking przy zjeździe na Bartąg. Pasażerowie będą mogli korzystać z tej stacji do przesiadek między prywatnymi samochodami lub publicznym transportem a miejskimi środkami komunikacji, co pomoże odciążyć ruch drogowy w mieście.

Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy projektu. Prace mają rozpocząć się w czwartym kwartale bieżącego roku, a zakończyć się planowane jest na grudzień 2027 roku.