Ekologiczne Unowocześnienie Systemu Transportowego w Olsztynie – Krok ku Lepszej Przyszłości

Olsztyn zdecydowanie stawia na ekologiczne rozwiązania w publicznym transporcie miejskim, mając przed oczami ambitne plany realizacji szeregu inwestycji. W ramach tych działań przewidziane jest zakupienie 20 nowych autobusów elektrycznych i sześciu tramwajów, a także modernizacja istniejących pętli autobusowych. Wszystko to ma na celu poprawę jakości transportu zbiorowego i zadbanie o środowisko naturalne. Na ten ekologiczny projekt miasto zyskało finansowe wsparcie z Funduszów Europejskich przeznaczonych dla Polski Wschodniej.

Olsztyn jako jedno z pierwszych polskich miast z populacją powyżej 100 tysięcy mieszkańców, podpisał umowę o dofinansowanie projektu transportowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Pierwsze kroki w realizacji tego projektu mają zostać podjęte już tej jesieni.

Prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, uważa, że nie ma już drogi powrotnej od ekologicznej transformacji transportu publicznego. Zanieczyszczone i przeludnione miasta stają się coraz mniej atrakcyjne dla mieszkańców, dlatego tak ważne jest działanie na rzecz poprawy ich jakości życia i ochrony środowiska.

W ramach realizacji projektu planowana jest rozbudowa zajezdni na osiedlu Nagórki, co wiąże się z przygotowaniami do zakupu floty 20 nowych autobusów elektrycznych. Informację tę przekazał prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, Jerzy Roman. Dodatkowo podkreślił, że konieczna będzie także modernizacja istniejących pętli autobusowych oraz budowa dwóch nowych.

Działania te mają na celu nie tylko poprawę jakości transportu publicznego, ale również dbałość o estetykę i zielenie miejską. Planowane są również zakupy sześciu nowych składów tramwajowych. Zastępca prezydenta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz, powiedziała, że wniosek o dofinansowanie tych zakupów z Krajowego Planu Odbudowy będzie złożony najpóźniej na początku lipca.

Całkowita wartość projektu wynosi niemal 297,5 miliona złotych. Zakończenie wszystkich inwestycji przewidywane jest na maj 2027 roku. Projekt obejmuje między innymi rozbudowę zajezdni autobusowej i budowę budynku warsztatowo-socjalnego, zakup zeroemisyjnych autobusów z ładowarkami, rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) oraz przebudowę i budowę nowych pętli autobusowych i przystanków.