Uruchomienie prac drogowych w Olsztynie: Modernizacja ulicy Dąbrowszczaków

Prace drogowe na ulicy Dąbrowszczaków, położonej w centrum miasta Olsztyna, mają rozpocząć się we wtorek, 9 lipca. Zespół drogowców z Olsztyna rozpoczyna ten projekt, który jest pierwszym z kilku niedawno zapowiedzianych inwestycji mających na celu ulepszenie jakości mniejszych dróg i chodników. W nadchodzących miesiącach oczekuje się realizacji więcej takich zadań.

Modernizacja ulicy Dąbrowszczaków obejmować będzie odcinek od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Kajki. Prace będą polegały na usunięciu istniejącej nawierzchni, dostosowaniu studzienek i wpustów drogowych, a następnie nałożeniu nowego asfaltu.

Michał Koronowski, reprezentujący Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, prosi mieszkańców używających pojazdów o unikanie parkowania wzdłuż ulicy Dąbrowszczaków od późnych godzin nocnych w poniedziałek, 8 lipca – to dzień poprzedzający rozpoczęcie prac.

Zarówno 11, jak i 12 lipca, ulica Dąbrowszczaków będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Planowany termin zakończenia prac na tej drodze to 14 lipca.