Odwołania w przetargach na budowę drogi ekspresowej

Rozważane są cztery odwołania, które wpłynęły w rezultacie dwóch przetargów na projekt i budowę drogi ekspresowej o długości prawie 30 km. Odwołania dotyczą wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeden sprzeciw złożono w przypadku odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo, natomiast trzy odwołania wpłynęły w kontekście odcinka Barczewo – Biskupiec.

Karol Głębocki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Olsztynie, informuje, że wszystkie strony odwołujące się od wyboru najkorzystniejszej oferty podkreślają niezgodności odnośnie kwestii technicznych.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, decyzję w sprawie złożonych odwołań ma podjąć Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w ciągu 15 dni od momentu ich wpływu. KIO może albo oddalić odwołanie w całości lub częściowo, albo uznać argumentację strony odwołującej się. Strony zaangażowane mogą skierować skargę na decyzje KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie, czyli sądu zamówień publicznych. Postępowania związane z rozstrzygnięciem odwołań i skarg wydłużą proces wyłonienia wykonawców, co wpłynie na daty podpisania umów na budowę trasy S16.

21 grudnia ubiegłego roku GDDKiA w Olsztynie zapoczątkowała przetargi na projekt i budowę odcinka S16 między Olsztynem a Biskupcem. Pierwotnie przewidywano otwarcie ofert na 20 lutego tego roku, lecz ze względu na duże zainteresowanie (blisko 2,5 tysiąca pytań od potencjalnych oferentów) termin ten przesunięto na 22 czerwca. Łącznie wpłynęło 16 ofert. GDDKiA wybrała Budimex do realizacji odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo za cenę 507,4 mln zł oraz firmę PORR do budowy odcinka Barczewo – Biskupiec za cenę 457 mln zł.