Wsparcie dla ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach – dotacja w wysokości prawie 120 milionów złotych

Rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach znacząco przyspieszy, dzięki dotacji o wartości bliskiej 120 milionów złotych. Te środki mają na celu wspomóc działalność 570 podmiotów z tego sektora, co bezpośrednio przekładać się będzie na stworzenie minimum 850 nowych miejsc pracy, skierowanych głównie do osób, które mają najwięcej trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Takie są oczekiwania związane z umowami, które zostały podpisane 30 stycznia.

Umowy te podpisało dwóch przedstawicieli władz wojewódzkich: marszałek Marcin Kuchciński oraz wicemarszałek Miron Sycz. Do tego aktu doszło podczas spotkania z reprezentantami czterech organizacji, które realizować będą planowane projekty. Byli to przedstawiciele Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, ełckiego Stowarzyszenia Adelfi oraz olsztyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

Marszałek Marcin Kuchciński podkreślił, że inwestycje te są kolejnym krokiem na drodze do rozwoju regionu Warmii i Mazur. Wskazał na wcześniej podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Lokalnymi Grupami Działania oraz gminami pogranicza. Zaznaczył również, że wspierane działania pochodzą z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Marszałek podkreślił, że szczególnie ważne jest dla nich wsparcie takich działań, gdzie nadrzędną rolę odgrywają ludzie, a nie profit.