Czy CBD wpływa na koncentrację?

Z badania opinii publicznej przeprowadzonego wśród Polaków wynika, że 17% osób stosujących produkty konopne upatruje w nich sposobu na poprawę koncentracji. Czy rzeczywiście CBD może mieć wpływ na funkcje kognitywne? Sprawdźmy, co na ten temat mówią aktualne publikacje.

Koncentracja – cenny element codzienności

Nie da się ukryć – trudno o wysoką skuteczność w pracy czy podczas wykonywania wielu innych zadań, gdy co rusz łapiesz się na rozpraszaniu. Współczesny świat i tempo życia nie ułatwia sprawy: kolejne powiadomienia, maile, wyskakujące okna, które przyciągają Twoją uwagę i niejednokrotnie angażują na tyle, że zapominasz o tym, co tak właściwie miałeś zrobić. Naturalne zatem staje się poszukiwanie sposobów na to, by ułatwić sobie realizację codziennych celów.

Wpływ CBD na funkcje kognitywne

Przegląd systematyczny Cannabidiol and brain function: current knowledge and future perspectives z 2024 roku przywołuje pojedyncze badanie, w którym zauważono poprawę funkcji kognitywnych (w zakresie pamięci i rozpoznawania obiektów) u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Kilka badań przedklinicznych przytoczonych w tym przeglądzie wskazuje natomiast na potencjał pozytywnego działania CBD przy zaburzeniach pamięci wywołanych u zwierząt przez dysfunkcję neurologiczną. Pozytywny wpływ kannabinoidów w tym zakresie wiązany jest z ich właściwościami przeciwutleniającymi. Wysoka ilość stresu oksydacyjnego działa negatywnie na mózg, procesy pamięciowe oraz ma niekorzystny wpływ na jego starzenie się, stąd zmniejszenie tego stresu dzięki działaniu CBD (https://kombinatkonopny.pl/kategoria-produktu/olejki-cbd/), miałoby przynosić korzyści dla mózgu.

Natomiast w przeglądzie systematycznym z 2021 roku zanotowano, że suplementacja CBD miała wpływ na funkcjonowanie mózgu podczas spoczynku oraz w kontekście wykonywania zadań kognitywnych. U osób zdrowych zauważalne było wzmocnienie działania obszarów mózgu, które są związane z selekcją informacji, zarządzaniem pamięcią roboczą, kontrolą behawioralną czy adaptacją do zmian.

Badania na modelu zwierzęcym sprawdzające wpływ CBD na koncentrację nie są jednak spójne, zatem zagadnienie wymaga pogłębionych testów, na większych liczebnie próbach.

Funkcje kognitywne a pośredni wpływ CBD

Regenerujący sen jest jednym z ważnych czynników, które wpływają na naszą zdolność koncentracji. Doskonale wiadomo, że bezsenność, a także regularna deprywacja snu (zbyt mała jego ilość) negatywnie wpływa na codzienną koncentrację. Ułatwienie zasypiania i pozytywny wpływ na subiektywną ocenę snu, którą zauważono w badaniach z użyciem CBD u pacjentów borykających się z bezsennością, w ten sposób pośrednio przekłada się pozytywnie również na ich funkcje kognitywne. 

O podobnych zależnościach można mówić w przypadku, gdy CBD jest wykorzystywane jako element terapii rozmaitych zaburzeń psychicznych czy dysfunkcji neurologicznych. 

Pozytywny wpływ kannabinoidów notowany w terapii wielu tego typu chorób, dzięki ogólnemu poprawieniu stanu ich zdrowia i leczeniu choroby podstawowej, pozytywnie wpływa również na ich funkcje kognitywne. Trzeba przy tym pamiętać, że mowa tu o połączeniu różnych metod terapii, a nie zastępowaniu np. farmakoterapii podażą kannabinoidów.