Zapomniana plebania w Orzechowie odzyska swój dawny splendor dzięki inicjatywie spółki Projekt Rybaki-Łańsk

Planowany jest gruntowny remont historycznej plebanii w Orzechowie, której właścicielem jest Archidiecezja Warmińska. Ta inicjatywa ma na celu odnowienie i przywrócenie budynku do jego dawnej chwały. Projekt przewiduje, że po renowacji budynek będzie służył jako miejsce edukacyjne, upamiętniające dziedzictwo Orzechowa i południowej Warmii, a także będą tam przechowywane pamiątki po błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa spółka Projekt Rybaki-Łańsk.

Orzechowo, małe osiedle z bogatą historią sięgającą XVI wieku, zostało założone w 1575 roku jako część majątku Kapituły Warmińskiej. Na początku XX wieku powstały tam kościół św. Jana Chrzciciela oraz plebania i katolicki cmentarz. Niestety, podczas rządów PRL, w wyniku procesu urbanizacji i rozbudowy sąsiedniego ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Łańsku, wieś została praktycznie opuszczona. W tym czasie zaniedbany został również budynek plebanii, który wkrótce ma odzyskać swoją dawną świetność dzięki inwestycji Projektu Rybaki-Łańsk.

Rafał Szczepański, prezes spółki Projekt Rybaki-Łańsk, podkreśla znaczenie Orzechowa dla historii regionu i wyraża swoje zaangażowanie w odnowienie budynku dawnej plebanii. Szczegółowo przygotowany projekt renowacji ma na celu zachowanie jak najwięcej oryginalnych elementów zabytkowej architektury warmińskiej, co potwierdza Rafał Szczepański.

Generalny remont budynku będzie możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze strony inwestora, spółki Projekt Rybaki-Łańsk. Wiceprezes Krzysztof Tyszkiewicz, odpowiedzialny za projekt renowacji z pracowni architektonicznej Juvenes-Projekt, zaznacza, że prace nad odnowieniem plebanii pochłoną wiele wysiłku. Planowana jest między innymi rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej według oryginalnych wzorców historycznych oraz odtworzenie elementów wystroju wnętrza, takich jak piece kaflowe, ozdobne drzwi i drewniana klatka schodowa.