Obwodnica Olsztyna będzie naprawiana. Od 10 września zmiany w organizacji ruchu

W rejonie węzła Pieczewo olsztyńska obwodnica uległa uszkodzeniu. Nawierzchnia zaczęła się deformować, ponieważ doszło do osiadania gruntu. Z tego względu wykonane zostaną prace remontowe, które wchodzą w skład gwarancji. Zapowiedziano już, że od 10 września zmieni się tam organizacja ruchu.

Naprawa gwarancyjna obwodnicy Olsztyna

Dnia 10 września, a więc w piątek rozpoczną się prace remontowe mające na celu usunięcie uszkodzeń nawierzchni na obwodnicy Olsztyna, które powstały w wyniku deformacji podłoża. Z tego względu zmieni się organizacja ruchu na 2,5-kilometrowym odcinku drogi. Zostanie tam wprowadzony ruch jedną jezdnią w obu kierunkach.

Naprawa nawierzchni odbędzie w ramach gwarancji. Z tego względu wszelkie koszty związane z naprawą nawierzchni na obwodnicy Olsztyna poniesie firma odpowiadająca za wykonanie inwestycji. Już teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczyła, że kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, nim ponownie ruch na obwodnicy Olsztyna zostanie przywrócony do normalności. Na ten moment mówi się, że remontowe 2-5 kilometrowego odcinka potrwają mniej więcej 5 tygodni.