Zmiana zasad, według których przyjmowani są interesanci w olsztyńskich urzędach

Olsztyńskie urzędy jeden za drugim zmieniają zasady funkcjonowania. Początek takich zmian zaczął się w olsztyńskiej Prokuraturze Okręgowej. W ostatnich dniach zasady przyjmowania interesantów zmienił olsztyński Urząd Stanu Cywilnego. Jak dokładnie wygląda tam teraz obsługa interesantów?

Obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztynie

Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie przyjmuje interesantów jedynie w dwóch przypadkach. Jakie to przypadki? Mowa o rejestracji urodzeń i zgonów. Bezpośrednio z urzędnikami w tym Urzędzie można więc mieć styczność w momencie, gdy chcemy zgłosić urodzenie lub zgłosić zgon. Warto dodać, że takie zasady w olsztyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego obowiązują od poniedziałku, dnia 7 lutego.

Jakiekolwiek inne sprawy należy załatwić poprzez rozmowę telefoniczną bądź wiadomość e-mail pod adresem [email protected]. Mowa tutaj chociażby o takich sprawach jak wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego, powrotu do nazwiska, czy też chęć zapisów na uroczystości cywilne.

Zmienione zasady funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Od pewnego czasu zasady funkcjonowania zmieniła również Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. W tym przypadku interesanci są przyjmowani stacjonarnie jedynie w momencie, gdy mają odpowiedni status prawny. Wśród osób przyjmowanych stacjonarnie są m.in. funkcjonariusze Policji oraz innych służb państwowych, pracownicy Poczty Polskiej oraz kurierskich przedsiębiorstw, a także podmioty, które posiadają zgodę od kierownika danej jednostki. Dokładne zasady przyjmowania interesantów oraz funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Olsztynie znajdziemy na oficjalnej stronie Olsztyna.

Dodajmy, że zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej wynikają z zachęcenia do pracy zdalnej przez ministra Adama Niedzielskiego, który zmiany zapowiedział jeszcze w połowie stycznia tego roku.