Pionierskie operacje dzieci z kraniosynostozami w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Trwający tydzień przyniesie sześć operacji małoinwazyjnych wykonanych na pacjentach cierpiących na kraniosynostozę w olsztyńskim Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Procedury te, wykorzystujące neuroendoskop (ESAS) i specjalnie dostosowane sprężyny dystrakcyjne, to nowoczesna i mniej inwazyjna metoda leczenia tej poważnej wady.

Kraniosynostoza to wrodzony defekt polegający na przedterminowym zamykaniu się szwów czaszki. Może się rozwijać jeszcze w trakcie rozwoju płodowego lub w początkowym okresie życia dziecka, gdy kości czaszki zaczynają się łączyć. Skutkiem tego procesu jest deformacja czaszki, która może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i rozwoju dziecka.

Pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dawida Larysza, Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży WSSD w Olsztynie zajmuje prestiżowe trzecie miejsce w rankingu europejskich placówek medycznych pod względem liczby operacji ESAS. Szpital ten, wyprzedzany tylko przez ośrodki medyczne w Londynie i Paryżu, przeprowadził dziesiątki takich zabiegów w ciągu ostatniego roku. Wykorzystanie tych mniej inwazyjnych metod chirurgicznych znacząco skraca czas operacji, umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, a także redukuje ryzyko powikłań.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży WSSD w Olsztynie, dzięki wieloletniej współpracy naukowej z zespołami biomedycznymi i biomechanicznymi z Politechniki Śląskiej – pod kierownictwem prof. Marka Gzika, Politechniki Częstochowskiej – kierowanej przez prof. Arkadiusza Szarka oraz King’s College of London – prowadzonego przez prof. Mehran’a Moazen’a, wprowadziła do swojej praktyki klinicznej zaawansowane metody planowania przedoperacyjnego rekonstrukcji czaszki wykorzystujące technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Zespół specjalistów prowadzących te zabiegi obejmuje również m.in. lek. Małgorzatę Koszowską, anestezjologa specjalizującego się w znieczulaniu dzieci z rzadkimi wadami mózgoczaszki, oraz dr n. med. Patrycję Larysz, specjalistę neurochirurgii.