Miód w profilaktyce chorób cywilizacyjnych – badania naukowców z Olsztyna

W ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu, grupa badawcza z olsztyńskiego Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk skupi się na analizie możliwości wykorzystania miodów do profilaktyki różnych schorzeń. Chodzi tu przede wszystkim o takie choroby jak nadciśnienie tętnicze, otyłość czy choroby neurologiczne, na przykład Alzheimer.

Dr Małgorzata Starowicz, która kieruje Zakładem Chemii i Biodynamiki Żywności w IRZiBŻ PAN w Olsztynie podkreśla, że miody są skarbnicą wielu składników o właściwościach prozdrowotnych, co wielokrotnie potwierdziły publikacje naukowe. W ramach swojego projektu naukowcy skupią się na zbadaniu skuteczności miodów, szczególnie tych wzbogaconych antyoksydantami naturalnego pochodzenia, w prewencji chorób cywilizacyjnych.

Naukowczyni zaznacza, że spośród preferowanych przez konsumentów rodzajów miodów – wielokwiatowego, lipowego i gryczanego – to ten ostatni szczyci się największą zawartością związków polifenolowych. Miód gryczany wykazał także najwyższą aktywność przeciwutleniającą w poprzednich badaniach przeprowadzonych przez zespół dr Starowicz.

Podczas zakupu miodu warto pamiętać, że proces krystalizacji jest naturalny i nie powinien być traktowany jako negatyw, podkreśla dr Starowicz. Każdy rodzaj miodu ma swoją specyfikę w tym zakresie – miód akacjowy może pozostać płynny nawet do kilkunastu miesięcy, natomiast miód rzepakowy krystalizuje już po 1-2 tygodniach. W przypadku miodu wrzosowego proces krystalizacji przebiega na zasadzie tzw. galaretowania.

Badaczka rekomenduje również zakup miodów bezpośrednio od pszczelarzy lub lokalnych producentów.