Sytuacja zniszczonych ławek na terenie OSiR Olsztyn – reakcja władz

Tylko kilka dni temu, za pośrednictwem portalu Olsztyn, nadeszła skarga od jednego z naszych Czytelników. Zauważył on, że na tarasie widokowym znajdują się od pewnego czasu poważnie uszkodzone ławki i wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że nikt nie podjął jakichkolwiek działań w celu ich naprawy. Postanowiliśmy przeprowadzić własne dochodzenie i zwróciliśmy się bezpośrednio do OSiR, aby sprawdzić, czy są świadomi problemu.

Portal Olsztyn opublikował skargę Czytelnika, w której donosił on o długotrwałym stanem zniszczenia ławek na tarasie widokowym OSiR w Olsztynie. Szczególnie zwrócił uwagę na fakt, że ławki te znajdują się tuż pod oknami biura kierownika CRS Ukiel przy ulicy Kapitańskiej. Skarżący stwierdził dosadnie, że pomimo oczywistej degradacji ławek, nikt nie podejmuje żadnych działań naprawczych.

Aby uzyskać informacje na temat tego problemu, skontaktowaliśmy się bezpośrednio ze Zbigniewem Szymulą, rzecznikiem OSiR. Jego odpowiedź była krótka, ale treściwa: „takie sprawy są poddawane odpowiednim procedurom” i zapewnił nas, że wszelkie zgłoszenia dotyczące dewastacji własności OSiR są regularnie sprawdzane. Zapewnił także, że każda zepsuta ławka będzie odpowiednio naprawiona.

Poprosiliśmy również o komentarz Sylwię Czerską, kierownik CRS Ukiel. Poinformowała nas, że uszkodzone części już zostały usunięte i zostaną wykorzystane do naprawy innych ławek. Sytuację tę odkryła rano tego samego dnia, po otrzymaniu zgłoszenia od swoich pracowników.

Czerska nie była jednak w stanie określić dokładnego czasu, kiedy doszło do zniszczenia ławek. Zaprzeczyła jednak twierdzeniom Czytelnika, że ławki są w takim stanie „od dawna”. Dodała również, że te ławki, które są zbyt uszkodzone do naprawy, zostaną demontowane.