19 nowych drzew ozdabia Park Michała Kajki w Elblągu

W ramach kolejnego małego projektu Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Elbląga włożyli swoje siły w zazielenienie Parku Michała Kajki, sadząc tam 19 nowych drzew. Inicjatywa ta stanowi spełnienie jednego z niewielkich projektów, które są częścią tego budżetu.

Inicjatorem działań na rzecz zwiększania ilości zieleni w parku był Karol Bidziński. Wyraził on swoją niepokojącą obserwację, że w miejscu tym więcej drzew było dotąd usuwanych niż sadzonych. Z nadzieją wyraził swoje przekonanie, że ta tendencja ulegnie zmianie i przewaga będzie teraz po stronie sadzenia. Bidziński podkreślił, że teraz jest idealny czas na te działania, ponieważ od października rozpoczyna się sezon sadzenia drzew. W projekcie wzięło udział wiele osób, w tym Szkoła Montessori z Elbląga.

Wśród tych, którzy włączyli się w sadzenie drzew była posłanka Koalicji Obywatelskiej oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Elżbieta Gelert. Podkreśliła ona znaczenie każdego posadzonego drzewa i zwróciła uwagę na konieczność dbania o te nowo posadzone rośliny.

Nowo posadzone drzewa zastąpiły starsze okazy, które musiały zostać usunięte ze względów bezpieczeństwa. Wśród nowych nasadzeń znalazły się głogi dwuszyjkowe, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, klony polne oraz śliwy wiśniowe. Młode rośliny w tym parku, zbudowanym w latach 30. XX wieku, będą regularnie podlewane i pielęgnowane przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Na realizację całego projektu przeznaczono 10 tysięcy złotych.