Nowy ośrodek psychologiczny i psychoterapeutyczny dla młodzieży otwiera się w Olsztynie

W listopadzie w Olsztynie zacznie swoją działalność nowy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej skierowany do dzieci i młodzieży. Usługi świadczone w tym miejscu będą darmowe dla pacjentów, a koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówka przyjmować będzie osoby poniżej 18 roku życia potrzebujące wsparcia psychologicznego lub psychoterapeutycznego.

Inicjatorem powstania ośrodka jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Ameryce k. Olsztynka, pod którego patronatem realizowany jest projekt Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Dyrektor szpitala w Ameryce, Roman Lewandowski, wyjaśnił dla PAP, że utworzenie ośrodka to pierwszy krok w kierunku realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia.

Placówka znajdować się będzie w budynku przy ulicy Towarowej 9F w Olsztynie. Niezbędne wizyty u specjalistów będą finansowane przez NFZ, a dzieci i młodzież planujące skorzystać z usług ośrodka nie będą musiały posiadać skierowania od lekarza.

W skład zespołu ośrodka wejdzie pięciu specjalistów, w tym psychologowie i psychoterapeuci. Dyrektor Lewandowski przyznał, że na chwilę obecną trudno przewidzieć, ile osób będzie mogło liczyć na pomoc oraz czy pojawią się kolejki. Jeżeli jednak będzie taka potrzeba, powstanie plan otwarcia dodatkowych placówek tego typu w regionie. Ośrodek ma stanowić miejsce zarówno terapii indywidualnej, jak i grupowej, a także pełnić rolę szkoleniową dla kadry nowego Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Projekt ten ma być realizowany z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowania.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży mogą uzyskać więcej informacji o działalności placówki pod numerem telefonu 89 519 48 73. Linia ta zostanie uruchomiona od wtorku, tj. od 24 października, a sam ośrodek rozpocznie pracę już w pierwszych dniach listopada.