Większa liczba defibrylatorów w Olsztynie dla bezpieczeństwa mieszkańców

Zgodnie z jednym z projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, miasto Olsztyn wprowadzi dodatkowe defibrylatory publiczne, które mogą być nieocenione podczas przeprowadzania procedur reanimacyjnych. Cel, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez lepszy dostęp do defibrylatorów, jest realizowany w ramach inicjatywy „AED: Akcja-Edukacja-Defibrylacja!” stworzonej przez lokalne władze.

Najnowsze informacje od urzędu miasta w Olsztynie wskazują, że nowe sprzęty wspomagające proces reanimacji zostaną rozmieszczone w różnych miejscach tego głównego ośrodka regionu. W ten sposób, liczba dostępnych defibrylatorów wzrośnie, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa miejskiej populacji.

Wcześniej miasto Olsztyn dysponowało zaledwie 38 publicznymi defibrylatorami. Jednak teraz, dzięki nowej inicjatywie, ich ilość wzrośnie o siedem. W ramach tego samego projektu, 42 olsztyńskie placówki szkolne otrzymają zestawy edukacyjne w kontekście pierwszej pomocy.

Również stu nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, co pozwoli im na poszerzenie i utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy oraz zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi opracowanymi przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji – jak wyjaśnił Michał Mazuchowski, pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Projekt był jednym z tych, które odniosły sukces podczas głosowania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku, co jest dowodem na zaangażowanie mieszkańców w poprawę bezpieczeństwa w swoim mieście.