Plan rozwoju społecznych inicjatyw mieszkaniowych na Warmii i Mazurach

W województwie warmińsko-mazurskim, lokalne władze, które mają za sobą utworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), zamierzają w przyszłości zrealizować budowę blisko 2,5 tysiąca mieszkań przeznaczonych do wynajmu.

Podczas rozmowy w Porannych Pytaniach Polskiego Radia Elbląg, wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski przyznał, że głównie rodziny wielodzietne będą celem propozycji mieszkaniowych. Podał również szacunkowe wartości opłat w SIM – będą one znacznie niższe niż stawki rynkowe.

Zdaniem Opaczewskiego, dobrym przykładem jest sytuacja w SIM „Warmia i Mazury” w Olsztynku. Tamtejszy samorząd niedawno zakończył przetarg i niebawem rozpocznie budowę. Stawka czynszu ma tam być poniżej 20 złotych za metr kwadratowy. Różny stopień zaawansowania prac nie powinien martwić – jak zauważył Opaczewski – gdyż nie są to firmy zdolne do prowadzenia licznych inwestycji budowlanych równocześnie.

Na terenie Warmii i Mazur funkcjonują obecnie trzy spółki SIM o charakterze prawa handlowego, które mają swoje siedziby w Olsztynie, Olsztynku i Elblągu. Do tych inicjatyw przystąpiło łącznie 46 jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkania oferowane na wynajem przez SIM będą mogły być wykupione na własność po upływie 25 lat.