PWiK Olsztyn w obliczu narastających problemów finansowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Olsztynie boryka się z rosnącymi trudnościami finansowymi, a przyszłość wygląda na coraz bardziej niepewną. Takie wnioski płyną z danych zawartych w analizie ekonomicznej sytuacji firmy, obejmującej okres 2022 roku oraz pierwsze sześć miesięcy 2023 roku, a także prognoz dotyczących zamknięcia finansowego bieżącego roku.

Dane te pokazują, że stan finansowy PWiK Olsztyn w 2022 roku nie budził poważniejszych obaw. Jednakże rok bieżący przyniósł znaczące pogorszenie tej sytuacji.