Pomoc medyczna w Olsztynie dla 7-letniej dziewczyny z zaawansowanym guzem

W olsztyńskim szpitalu pediatrycznym chirurdzy przeprowadzili skomplikowany zabieg chirurgiczny, mający na celu usunięcie guza ze stawu skroniowo-żuchwowego u 7-letniej dziewczynki. Niewielka pacjentka od dłuższego czasu zmagała się z bólem i niezdolnością do otwierania ust wynikającą z rosnącego guza.

Placówka podała do wiadomości publicznej o pomyślnym zakończeniu operacji wykonanej nad 7-letnią dziewczynką pochodzącą z Krakowa. Lekarz Maciej Borowiec, pełniący funkcję zastępcy kierownika oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, wyjaśnił w komunikacie, że panna miała do czynienia z niezwykle zaawansowanym guzem żuchwy.

Dr Borowiec zaznaczył, że takie przypadki przybierają bardzo rzadko formę guza w tej właśnie lokalizacji. Zdiagnozowany guz, rosnący w sposób rozprężający, naruszył jej staw skroniowo-żuchwowy po lewej stronie wraz z fragmentem gałęzi żuchwy. Operacyjna ingerencja stała się koniecznością, gdyż lewy staw skroniowo-żuchwowy dziewczynki nie pełnił już swojej funkcji. Dziewczynka mierzyła się z problemami z otwieraniem ust oraz doświadczała narastającego bólu. Guz znajdujący się blisko podstawy czaszki stwarzał ryzyko poważnych powikłań i mogłoby to prowadzić do uszkodzenia kluczowych dla życia struktur.

Przed przystąpieniem do skomplikowanej operacji medycy zastosowali embolizację naczyń odżywczych guza, które były silnie unaczynione. Zamknięcie tych naczyń znacznie podniosło bezpieczeństwo głównej operacji. Trzy dni później przeprowadzono zabieg usunięcia guza, jednocześnie dokonując rekonstrukcji gałęzi żuchwy oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Procedura zajęła pięć godzin, a dzięki współpracy z radiologami prawie nie wystąpiło krwawienie.

Przed operacją, lekarze przygotowali również indywidualną protezę stawu skroniowo-żuchwowego lewej strony wraz z fragmentem kąta żuchwy dla dziewczynki. Borowiec, który współprowadził operację wraz z dr. n. med. Krzysztofem Dowgierdem, kierownikiem Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, oraz interwencyjnymi radiologami pod przewodnictwem dr. n. med. Grzegorza Wasilewskiego, wyjaśnił, że proteza jest indywidualnie dopasowana do potrzeb pacjenta i jest pełni funkcjonalna.

Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest jedynym szpitalem pediatrycznym w Polsce, który oferuje dzieciom z guzami twarzoczaszki kompleksowe leczenie.