Polski Czerwony Krzyż nadal oczekuje na darowizny odzieży mimo przepełnionych pojemników

Obecnie, mieszkańcy Olsztyna zastanawiają się, czy ubrania, które są przekazywane do Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), pomimo że pojemniki są przepełnione, nadal docierają do osób, które ich potrzebują. Dorota d’Aystetten, dyrektorka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie, zapewnia społeczność, że procedura pozostaje niezmieniona i wszelka odzież w dobrym stanie jest nadal mile widziana.

Dyrektorka PCK podkreśliła, że organizacja prowadzi kampanię pomocową mającą na celu dystrybucję darowanej odzieży do osób potrzebujących. Zauważyła również, że odzież zniszczona lub przemoczona nie jest przydatna dla tego projektu. Jednakże, zdarza się, że część odzieży zostaje przetworzona i sprzedana, co przyczynia się do finansowania działań statutowych PCK.

D’Aystetten wyjaśniała, że Polski Czerwony Krzyż zatrzymuje część pieniędzy ze sprzedaży przetworzonej odzieży na rzecz wspierania swoich działań. Zasugerowała także, że w przypadku przepełnienia pojemników PCK na ubrania, mieszkańcy powinni zgłosić ten fakt, dzwoniąc na numer telefonu podany na pojemniku. D’Aystetten zaznaczyła, że odzież zostanie odebrana w ten sam dzień, w którym zgłoszenie zostanie złożone.