Olsztyńscy radni podejmują decyzję o ochronie kolejnych wyjątkowych drzew miejskich

W Olsztynie, stolicy Warmii i Mazur, miejscowi radni podjęli decyzję o nadać specjalną ochronę kolejnym drzewom znajdującym się na terenie miasta. Jest to już drugi miesiąc z rzędu, gdzie tego typu decyzje są powszechnie podejmowane.

Drzewa te różnią się od innych swoimi unikalnymi cechami. Możliwe jest umieszczenie w rejestrze pomników przyrody tych, które posiadają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną czy krajobrazową.

Ewa Łukasik-Błażejewicz, dyrektorka Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna informuje: „Tym razem ustanawiamy cztery pomniki przyrody”. Dodatkowo podkreśla, że w sumie pięć drzew rosnących w różnych częściach miasta objęto formą ochrony.

Pod ochronę weszły: buk pospolity znajdujący się przy pl. Trzech Krzyży (na przeciwko Teatru Jaracza), lipa szerokolistna (ul. Konopnickiej, skwer przed kościołem), lipa drobnolistna wraz z podrostem dębu szypułkowym (ul. Kalinowskiego) i dąb szypułkowy (ul. 22 Stycznia w Park Centralnym – skarpa w rejonie skrzyżowania ul. Plater i ul. Kościuszki). O wpisanie trzech pierwszych drzew do rejestru pomników przyrody wnioskowali sami mieszkańcy Olsztyna.

Najbardziej imponującym z chronionych drzew jest lipa drobnolistna będące w sąsiedztwie ul. Kalinowskiego. Jej pień ma obwód 505 cm, co sprawia, że wyraźnie wyróżnia się na tle innych drzew w tej części miasta swoimi okazałymi rozmiarami. Drzewo to ma ponad 200 lat i charakteryzuje się dobrą kondycją zdrowotną. W jej rzucie korony rośnie dąb szypułkowy, który jako samodzielne drzewo nie spełnia kryteriów bycia pomnikiem przyrody, ale jako drzewo towarzyszące lipie objęto go ochroną razem z nią.

Wśród chronionych drzew jest także buk pospolity przy ul. 1 Maja o obwodzie pnia wynoszącym 313 cm i wieku przekraczającym 230 lat. Lipa szerokolistna, mimo nieosiągnięcia pomnikowych rozmiarów pnia, spełnia jednak wymagania do nadania statusu pomnika przyrody, za sprawą swoich walorów przyrodniczych, estetycznych, historycznych i kulturowych.