Zaproszenie do udziału w konkursie na symbol Warmii i Mazur od władz samorządowych regionu

Regionalne władze Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłaszają konkurs o nazwie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” i zapraszają do udziału. Chodzi o stworzenie pamiątki, która będzie promować województwo i ukazywać jego naturalne oraz kulturowe bogactwo. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2024 roku.

Konkurs w 2024 roku przeprowadzany jest w dwóch kategoriach tematycznych: „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024” oraz „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”. W pierwszej z nich celem jest stworzenie pamiątki regionalnej, będącej symbolem kultury, tradycji i zwyczajów Warmii i Mazur, a także nawiązującej do ich naturalnego i kulturowego dziedzictwa.

Druga kategoria ma na celu przybliżenie sylwetki znamienitego astronoma – Mikołaja Kopernika. Prace konkursowe powinny odnosić się do jego działalności na Warmii oraz promować miejsca związane z pobytem tej wybitnej postaci naukowej w regionie warmińsko-mazurskim.

Do udziału w konkursie zapraszani są twórcy lokalnych pamiątek, osoby pełnoletnie oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą. Prace konkursowe mogą być wykonywane w różnej formie, np. jako rzeźba, płaskorzeźba, grafika, ceramika, plecionka, kowalstwo artystyczne lub inne produkty rękodzieła artystycznego spełniające kryteria pamiątki regionalnej.

W pierwszym etapie konkursu zwycięzców wybrane przez komisję oceniającą czekają nagrody pieniężne. W kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” przewidziane są trzy nagrody: I miejsce – 4 tys. zł brutto, II miejsce – 2,5 tys. zł i III miejsce – 1,5 tys. zł. W kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” laureat otrzyma 4 tys. zł.

W drugim etapie konkursu, podczas głosowania internautów, przyznane zostaną główne nagrody w wysokości 1,5 tys. zł brutto dla każdej z kategorii.

Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest dostarczenie pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia. Prace można przesyłać lub dostarczać osobiście do dnia 26 kwietnia 2024 roku na adres Departamentu Turystki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn. Decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie dostarczenia pracy do Organizatora.