Nowoczesne centrum nauki Kortosfera prezentuje wystawy o glebie i produkcji żywności

Z dniem 1 września, w Olsztyńskim Centrum Nauki Kortosfera, otwarto do zwiedzania serię fascynujących wystaw. Te ekspozycje skupiają się na tematach takich jak dawne i współczesne metody produkcji żywności oraz niezwykłej roli, jaką odgrywa gleba jako podziemne królestwo, gwarantujące ciągłość życia biologicznego.

Mateusz Pikuliński, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera, w rozmowie z PAP poinformował, iż Kortosfera stanowi miejsce, w którym publiczność ma szansę zrozumieć różnorodne fenomeny i procesy naukowe.

Pierwsza z wystaw nazwana „podziemne królestwo” ukazuje glebę jako kluczowy element dla ekosystemu. Odwiedzający mają możliwość dowiedzenia się więcej na temat specyfiki gleby oraz jej znaczenia dla istnienia i trwania życia. Wystawa ta koncentruje się na procesach kształtujących krajobraz, na organizmach zamieszkujących podłoże ziemi oraz na rozwoju systemów korzeniowych roślin. W innych częściach obiektu znajdziemy dodatkowo Laboratorium Wysokich Energii skupiające się na zjawiskach elektromagnetycznych oraz specjalną strefę przeznaczoną dla młodych eksploratorów kosmosu.

Siedziba Kortosfery mieszcząca się przy ulicy Dybowskiego 11A na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została sfinansowana ze środków unijnych. Całkowity budżet projektu wynosił 32,9 milionów złotych, z czego 16,6 milionów pochodziło z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowanego w latach 2014-2020.