Niebezpieczna wścieklizna wykryta u nietoperza w Olsztynie: wprowadzona strefa zagrożenia

Na ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie znaleziono martwego nietoperza, który niestety okazał się nosicielem groźnej choroby – wścieklizny. W związku z tym niepokojącym odkryciem, odpowiednie służby podjęły decyzję o ustanowieniu specjalnej strefy zagrożenia na terenie miasta.

Wścieklizna to jedna z najbardziej śmiertelnych chorób wirusowych przenoszonych przez zwierzęta, do których są podatne wszystkie gatunki ssaków. Najświeższy przypadek tej choroby został zaobserwowany na początku września, kiedy to nietoperz z ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie został potwierdzony jako jej nosiciel. W wyniku tego alarmującego incydentu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie postanowił wydać zarządzenie dotyczące ustanowienia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny. Obszar ten obejmuje tereny osiedla Podleśna i Zatorza.

Zgodnie z treścią rozporządzenia: „Obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt to teren Miasta Olsztyna, obejmujący obszar na południe od ul. Toruńskiej przechodzący na południe od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ul. Cichą, następnie na wschód od ulicy Cichej do skrzyżowania z ul. M. Zientary-Malewskiej, a dalej na wschód od ul. M. Zientary-Malewskiej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską, na zachód od ul. Jagiellońskiej na odcinku między skrzyżowaniem z ul. M. Zientary-Malewskiej a skrzyżowaniem z ul. M. Niedziałkowskiego, następnie na północ od ul. M. Niedziałkowskiego i ul. A. Małeckiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, potem na zachód od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. M. Rataja i wreszcie na północ od ul. M. Rataja do skrzyżowania z ul. Toruńską.”

Na terenie tej wyznaczonej strefy zagrożenia wprowadzono szereg restrykcji i nakazów: psy muszą być trzymane na zamkniętym terenie lub prowadzone na smyczy, natomiast koty powinny być utrzymywane w izolacji. Każde przypadki padnięć zwierząt podatnych na wściekliznę powinny być niezwłocznie zgłaszane Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olsztynie.