Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie otrzymuje sztandar i wzmacnia bezpieczeństwo cybernetyczne

Od dnia dzisiejszego, Regionalne Centrum Informatyki zlokalizowane w Olsztynie będzie dumnie prezentować swój własny sztandar. Instytucja ta, założona 5 lat temu, ma za zadanie gwarantować nieprzerwaną komunikację oraz dowodzenie.

Jednostka ta jest odpowiedzialna za obszar województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także częściowo Mazowsza i Lubelszczyzny. Podległe jest ono Dowództwu Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, co potwierdza jej kluczową rolę w obronie informatycznej kraju.

Generał dywizji Karol Molenda, będący uczestnikiem uroczystości odbywających się w Olsztynie, podkreślił istotność jednostek cybernetycznych. Jak zauważył, w dzisiejszych czasach żadna silna i nowoczesna armia nie może obejść się bez takiego wsparcia.

Molenda wyjaśnił następnie, że rola sił zbrojnych nie ogranicza się tylko do działań na polu bitwy. Są one również odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej komunikacji i przepływu danych oraz informacji. Ich zadaniem jest również budowanie i utrzymanie systemów informatycznych, które wspierają działania wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także monitorowanie potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie atakom cybernetycznym.

Generał podkreślił, że wobec aktywnego wsparcia Polski dla Ukrainy nasze systemy informatyczne są obecnie szczególnie narażone na ataki z kierunku wschodniego.

Joanna Kaczmarczyk, prawnuczka pułkownika Maksymiliana Ciężkiego – jednego z twórców sukcesu złamania kodu Enigmy i patrona olsztyńskiej jednostki, miała przyjemność zostać matką chrzestną sztandaru. Pułkownik Zbigniew Majkowski, komendant Regionalnego Centrum Informatyki, dodał zaś, że jednostka ta będzie zasilać swoje szeregi w celu wzmocnienia obrony wschodniej granicy, będącej jednocześnie granicą NATO.

Uroczystość nadania sztandaru centrum zakończyła się koncertem orkiestry wojskowej oraz pokazem sprzętu wojskowego.