Pomoc potrzebujących dzieci: MOPS Olsztyn poszukuje rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie intensywnie poszukuje rodzin zastępczych, które mogłyby objąć opieką dzieci, które z różnych powodów nie są w stanie pozostać w swoich biologicznych rodzinach. Rodziny zastępcze dają szansę na lepsze życie najmłodszym, ale również wsparcie dla ich biologicznych rodziców, często borykających się z trudnościami.

Obecna sytuacja w olsztyńskim ośrodku jest taka, że brakuje miejsca dla 18 dzieci, które zostały skierowane do rodzin zastępczych – informuje Elżbieta Skaskiewicz, dyrektorka MOPS w Olsztynie. Istnieje obecnie potrzeba utworzenia dziewięciu dodatkowych miejsc dla dzieci, w tym dla dużych grup rodzeństwa.

Na chwilę obecną w Olsztynie działa 154 rodziny zastępcze, z czego 43 to rodziny niezawodowe i 105 spokrewnione. W sumie pod ich opieką jest obecnie 215 dzieci.

Anna Roman, kierownik Działu Pieczy Zastępczej MOPS Olsztyn, przypomina jednak, że zostanie rodziną zastępczą to poważne zobowiązanie, wymagające spełnienia wielu warunków. To m.in. dobry stan zdrowia, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz zamieszkanie na terenie Polski. Kandydaci do zostania rodzicami zastępczymi muszą również przejść rozmowę z pedagogiem i psychologiem ośrodka oraz odbyć specjalistyczne szkolenie.

Cenne wsparcie dla rodzin zastępczych zapewnia MOPS Olsztyn. Obejmuje ono wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną, udział w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, a także możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Rodziny zastępcze otrzymują ustawowo przewidzianą comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Rodzinom zawodowym przysługuje dodatkowo wynagrodzenie. Ośrodek posiada także specjalnie przeznaczone dwa mieszkania dla rodzin zastępczych o charakterze zawodowym lub pogotowia rodzinnego.