Procedura dotycząca budowy odcinka S16 Mrągowo-Ełk wydłużona znowu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie

Na początku roku otrzymaliśmy nowe informacje na temat postępowania, które odbywa się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie. Dotyczy to decyzji środowiskowej dla planowanego odcinka drogi ekspresowej S16, łączącej Mrągowo i Ełk. Niestety, postępowanie to zostało ponownie przedłużone – tym razem do końca stycznia 2024 roku.

To już trzeci rok, od kiedy drogowcy złożyli wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego konkretnego odcinka drogi do RDOŚ w Olsztynie. Process ten był wielokrotnie opóźniany, ostatnio do 30 listopada, a teraz podobna sytuacja miała miejsce ponownie. Jak poinformowała Justyna Januszewicz, rzecznik prasowy RDOŚ w Olsztynie, nie jest pewne, czy styczeń 2024 roku to ostateczny termin.

Obecnie wiadomo, że prace RDOŚ dotyczą przebiegu S16 zalecanego przez GDDKiA. Jednakże, RDOŚ ma też możliwość wydania decyzji pozytywnej dla rekomendowanego wariantu, a także może wybrać inne rozwiązanie. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwości realizacji przedsięwzięcia w tych wariantach lub braku zgody drogowców na wskazanie w decyzji wariantu dopuszczonego do realizacji, RDOŚ może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, można oczekiwać, że zostanie ona zaskarżona przez przeciwników budowy drogi. Przeciwnicy uważają, że droga ekspresowa S16 zniszczy naturalne piękno Mazur, podczas gdy zwolennicy widzą w tym szansę na rozwój wschodniej części regionu.

Pomimo wieloletnich dyskusji na temat budowy S16, nigdy wcześniej procedury nie zaszły tak daleko. Droga S16 została uwzględniona w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, co sugeruje, że inwestycja ma zapewnione finansowanie. Jednakże, procedury są czasochłonne i opóźniają wydanie decyzji.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zakłada, że dla wybranych inwestycji nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji środowiskowych. Wystarczy postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ustawa ta ma przyspieszyć procesy wydawania decyzji środowiskowych, przygotowywania i realizacji inwestycji.

Politycy PiS zauważali, że uznając S16 za drogę strategiczną, ułatwiło by to zamknięcie procedur związanych z kwestiami środowiskowymi i ogłoszenie przetargu na budowę drogi. Jednakże, bez rozporządzenia do ustawy, szef MON nie może wystąpić z wnioskiem o uznania S16 jako drogi strategicznej.

Zgodnie z planami, budowa drogi przez Wielkie Jeziora Mazurskie ma rozpocząć się w latach 2026-2028. Szacowany koszt to 5,7 mld złotych. Obecnie w budowie jest odcinek S16 od Borek Wlk. do Mrągowa, który ma być gotowy w pierwszym półroczu 2024 roku. Niedługo ma także rozpocząć się rozbudowa S16 do dwóch jezdni na odcinku od Olsztyna do Biskupca, gdzie już istnieje decyzja środowiskowa.