Poprawa dostępu do szybkiego internetu na Warmii i Mazurach za sprawą rządowego programu inwestycji w sieci światłowodowe

Obecnie, nie więcej niż 44% gospodarstw domowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego korzysta z dobrodziejstw szybkiego internetu. Poprawę tej sytuacji ma przynieść rządowy program finansowania rozbudowy infrastruktury sieci światłowodowej.

W Olecku minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, zapowiedział nową pulę funduszy dedykowanych dla budowy sieci światłowodowych. Program ten, oparty na środkach unijnych, ma umożliwić firmom nie tylko instalację łączy światłowodowych, ale także podłączenie każdego mieszkańca chętnego do skorzystania z tej technologii. Minister podkreślił, że takie działanie jest niezwykle istotne dla regionów takich jak Warmia i Mazury, gdzie dostęp do szybkiego internetu jest nadal ograniczony.

Powód, dla którego miejsce ogłoszenia programu padło na Olecko, nie był przypadkowy. Parlamentarzyści reprezentujący ten region podkreślają, że właśnie wschodnia i północna część województwa warmińsko-mazurskiego to obszary najbardziej dotknięte problemem internetowych „białych plam”.

Małgorzata Kopiczko, senator związana z partią Prawo i Sprawiedliwość, zaznaczyła, że problem dostępu do szybkiego internetu jest szczególnie odczuwalny w mniejszych i bardziej oddalonych miejscowościach. Zwróciła uwagę, że dostęp do internetu to nie tylko kwestia informacji dla dorosłych, ale również niezbędny element edukacji dzieci, co obecnie wymaga dostępności sprzętu komputerowego i stabilnego połączenia internetowego.

Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji, koszt budowy łączy światłowodowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego to wydatek rzędu 650 milionów złotych w ciągu najbliższych lat. W skali całego kraju kwota ta może sięgnąć nawet 10 miliardów złotych. Ministerstwo zapowiada jednak, że do roku 2026 niewielkie 2% gospodarstw domowych w Polsce zostanie bez dostępu do szybkiego internetu.