Rada Miejska w Elblągu zatwierdza emisję obligacji na rewitalizację kąpieliska

Elbląska Rada Miejska postanowiła zgodzić się na emisję obligacji komunalnych. Te środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie ostatniego etapu procesu ożywienia lokalnego kąpieliska miejskiego.

Rada Miejska wyraziła swoją zgodę na realizację planu, pomimo pewnych zastrzeżeń ze strony niektórych radnych. Rafał Traks, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, wyraził swoje obawy co do propozycji emisji obligacji komunalnych. Mimo to, postanowił wstrzymać się od głosu, gdyż podkreślił znaczenie miejskiego kąpieliska dla mieszkańców Elbląga. Ponadto nie chciał ryzykować utraty 65 milionów złotych z dofinansowania rządowego.

Radny Traks wyjaśnił swoją decyzję, mówiąc, że choć emisja obligacji może wpłynąć niekorzystnie na miasto, zwłaszcza poprzez wydłużenie okresu spłaty zobowiązań o 2 lata, to jednak nie podejmowanie inwestycji takich jak ta miałoby też negatywne konsekwencje. Wskazał tu na potrzebę budowy miejskiego kąpieliska, które zostało zamknięte przez Platformę Obywatelską w 2010 roku. Dlatego też postanowił nie sprzeciwić się emisji obligacji, aby nie zmarnować dofinansowania w wysokości 65 milionów złotych, które elbląski samorząd otrzymał z Polskiego Ładu na tę inwestycję.

Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, poinformował na niedawnej konferencji prasowej, że przewiduje koszt ostatniego etapu rewitalizacji miejskiego kąpieliska na co najmniej 90,5 miliona złotych. Podkreślił on także, że po podpisaniu umowy z już wybranym wykonawcą, prace nad projektem mogłyby zostać ukończone w ciągu dwudziestu miesięcy.