Tworzenie nowych oddziałów żłobkowych w Niepublicznym Przedszkolu imienia Świętej Rodziny w Olsztynie

Znane w Olsztynie Niepubliczne Przedszkole imienia Świętej Rodziny planuje wprowadzić szereg innowacji, wśród których najważniejszą jest utworzenie nowych oddziałów żłobkowych. W celu przeprowadzenia tych zmian, placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych.

To wydarzenie stanowi kamień milowy w ponad dwudziestoletniej historii niepublicznego przedszkola. Andrzej Olszewski, prezes Stowarzyszenia imienia Świętej Rodziny w Olsztynie, wyraził nadzieję na dalszy rozwój placówki. Wyraził swoje oczekiwania, mówiąc o tym jak bardzo wszyscy czekają na te zmiany i jak bardzo zmieni to aspekt opieki nad dziećmi i rodzinami, które korzystają z usług placówki.

Anna Rykowska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola imienia Świętej Rodziny w Olsztynie, wyraziła swoją radość z powodu dodatkowych środków finansowych. Jednocześnie podkreśliła konieczność budowy nowej siedziby dla placówki. Mówiła o tym jak ważna jest ta inwestycja dla przedszkolaków i jak długo marzyli o nowym budynku przedszkola.

Inwestycja, której wartość wynosi kilka milionów złotych, będzie realizowana etapami. Wiceminister rozwoju i technologii, Olga Semeniuk-Patkowska, położyła nacisk na stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dzieci od najmłodszych lat. Wyraziła swoje oczekiwania, mówiąc o tworzeniu nowego domu dla dzieci i poczucia bezpieczeństwa dla rodziców i dziadków.

Przyznane fundusze zostaną przeznaczone nie tylko na stworzenie żłobka, ale także na utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w placówce.