Zmiany w systemie świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych od nowego roku

Od pierwszego dnia nowego roku, system świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych ulegnie istotnym zmianom. Konkretnie, dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne zostanie zastąpione przez nową formę wsparcia – świadczenie wspierające, które nie będzie już przyznawane bezpośrednio opiekunom, ale osobom niepełnosprawnym.

Ośrodki pomocy społecznej już teraz informują o tych nadchodzących zmianach, kierując do opiekunów odpowiednie pisma. Wszystkie osoby, które do ostatniego dnia tego roku otrzymają decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, będą miały możliwość wyboru między starą a nową formą wsparcia.

Rewizja przepisów ma na celu ułatwienie opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do pracy – jak wyjaśniła Kamila Warcaba, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie podczas rozmowy w Radiu Olsztyn. Opiekunowie, którzy do końca roku uzyskają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli je zachować. Kluczowym celem nowych przepisów jest umożliwienie im powrotu do aktywności zawodowej i zarabiania pieniędzy, co obecnie jest niemożliwe.

W przypadku opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, system świadczeń pielęgnacyjnych pozostanie niezmieniony i będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.