Apel o ograniczenie sprzedaży alkoholu na ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie

W minionym miesiącu września, Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta w Olsztynie, złożył interpelację do prezydenta miasta dotyczącą problemu publicznego spożycia alkoholu na ulicy Kołobrzeskiej. W swoim piśmie opierał się na listach od mieszkańców, którzy zaniepokojeni sytuacją, opisali kilka niepokojących incydentów.

Szewczyk zaapelował do Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna, o podjęcie działań prawnych przeciwko sklepowi zlokalizowanemu przy ulicy Kołobrzeskiej, do którego mieszkańcy kierują zarzuty jako do źródła problemów. Lokal ten jest obwiniany za sprzyjanie sytuacjom zagrożenia spowodowanym przez osoby będące pod wpływem alkoholu, co według mieszkańców jest powodem nasilenia się takich incydentów w ich okolicy.

Na interpelację radnego odpowiedział włodarz miasta, wyjaśniając, że obecnie nie ma żadnych prawnych podstaw do odebrania sklepowi pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Wyjaśnił, że prawo pozwala na taki krok jedynie w sytuacjach, gdy alkohol jest sprzedawany nieletnim, osobom nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Dodatkowo, możliwe jest odebranie pozwolenia, jeśli w miejscu sprzedaży lub w jego najbliższym sąsiedztwie dwukrotnie w ciągu 6 miesięcy zakłócany jest porządek publiczny, a właściciel lokalu nie informuje o tym odpowiednich organów.

Prezydent Olsztyna dodał, że tylko udokumentowane przez odpowiednie służby przypadki łamania przez przedsiębiorcę zasad sprzedaży alkoholu mogą stanowić wystarczającą podstawę do wprowadzenia propozycji postępowania administracyjnego. Zapowiedział jednak podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu.