Rezultaty ósmego naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych

Premierowy urząd poinformował o rezultatach ósmej tury zgłoszeń na wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród wybranych projektów znajdują się inicjatywy realizowane w granicach województwa warmińsko-mazurskiego.

Podmioty lokalne, takie jak gminy, powiaty i miasta z całej Polski, miały możliwość zgłaszania swoich wniosków o dofinansowanie różnych inwestycji.

W planach jest przeznaczenie 30 milionów złotych na modernizację stadionu miejskiego w Olsztynie. Kolejne 27 milionów złotych zasili fundusze na konstrukcję i niezbędną infrastrukturę dla wielofunkcyjnego stadionu oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach. Podobna kwota zostanie przekazana na rozwój i modernizację Parku Wodnego znajdującego się przy ulicy Piłsudskiego w Ełku.

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji i kandydat partii PiS w okręgu olsztyńskim do Sejmu, powiedział, że 30 milionów złotych umożliwi rozpoczęcie prac przy stadionie, jednak odpowiedzialność spoczywa także na władzach samorządowych. Cieszyński podkreślił, że już zostały przydzielone 30 milionów złotych, co pozwala rozpocząć prace projektowe i dekonstrukcyjne. Wskazał, że istnieje możliwość podzielenia projektu na etapy i podkreślił, że teraz prezydent Olsztyna musi podjąć dalsze kroki. Według niego jest to projekt o znaczeniu strategicznym i przewiduje, że wszyscy kibice będą zadowoleni, gdy prace ruszą pełną parą.

Przewidywanym kosztem przebudowy stadionu Stomilu jest 60 milionów złotych.

Wśród innych inwestycji, które otrzymały finansowe wsparcie, znalazły się m.in. konstrukcja krytej pływalni w Poznaniu oraz basenu w Gdyni – oba projekty z dofinansowaniem po 30 milionów złotych. Powiat siemiatycki uzyska 30 milionów złotych na remont dróg granicznych, które uległy zniszczeniu podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego. Białystok otrzyma równie dużą sumę na konstrukcję budynku usługowo-biurowego dla Powiatowego Urzędu Pracy.