Ostrzeżenie meteorologiczne: intensywne opady deszczu na Warmii i Mazurach

Instytucje meteorologiczne informują o ryzyku wystąpienia silnych opadów deszczu w centralnych i wschodnich rejonach województwa warmińsko-mazurskiego. Prognozy są tak poważne, że konieczne było wydanie oficjalnego ostrzeżenia.

Tego typu komunikat został wyemitowany w niedzielę rano, przekazując informacje o oczekiwanych opadach deszczu o umiarkowanym do silnego natężenia. Wygląda na to, że nadchodzące warunki pogodowe będą wymagały od mieszkańców szczególnej ostrożności.

Z przekazanych danych wynika, że spodziewane są opady osiągające 30 mm, a miejscami nawet 40 mm. To duże ilości wody, które mogą powodować problemy z zalaniem drogi lub podtopienia nisko położonych terenów.

Ostrzeżenie ma zastosowanie przez całą niedzielę aż do godziny 22. Obszar, na którym prognozuje się te intensywne opady obejmuje między innymi powiaty: bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński wraz z miastem Olsztyn, piski, szczycieński i węgorzewski.