Rozbudowa Cmentarza Dębica w Elblągu: 1250 nowych miejsc grzebalnych

Rozbudowa Cmentarza Dębica w Elblągu przewiduje utworzenie dodatkowych 1250 miejsc pochówku. Prace, które mają na celu powiększenie terenu nekropolii, będą realizowane w ciągu najbliższych pięciu miesięcy.

Łukasz Mierzejewski, przedstawiciel elbląskiego magistratu, poinformował, że planowane nowe parcele grzebalne zostaną zlokalizowane w nowo powstałej części cmentarza. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie niemal 650 tysięcy złotych.

Przedsięwzięcie to stanowi kolejny etap rozbudowy tej elbląskiej nekropolii. Rok wcześniej, na terenie Cmentarza Dębica zostało zrealizowane budowanie 16 nowych kolumbariów, które zapewniły miejsce dla 672 nisz.