Olsztyn wprowadza nowe fotoradary w walce z naruszeniami ruchu drogowego

Nowoczesny system fotoradarów, CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), ma wkroczyć na ulice Olsztyna, co jest inicjatywą Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. System ten będzie monitorował i rejestrował różne naruszenia prawa drogowego, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości czy ignorowanie czerwonego światła.

Decyzja o wprowadzeniu systemu CANARD jest odpowiedzią na niepokojąco wysoką liczbę zdarzeń drogowych w Olsztynie. W 2020 roku miasto odnotowało aż 2655 kolizji i wypadków, co plasuje je na 10. miejscu na liście najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast Polski, sporządzonej przez serwis specjalizujący się w branży ubezpieczeniowej.

Instytut Transportu Drogowego dokładnie przeanalizował ruch drogowy w stolicy warmińsko-mazurskiego regionu. Najważniejszym punktem tego planu jest instalacja systemu CANARD w pobliżu Galerii Warmińskiej, na skrzyżowaniu ulic Synów Pułku, Tuwima i alei Sikorskiego. Miejsce to zostało uznane za strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego. Montaż systemu ma zostać zakończony do końca listopada, a pełne uruchomienie odbędzie się po okresie testowym.

Monika Niżniak z biura promocji i informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wyjaśnia, że wybór lokalizacji dla urządzeń CANARD jest starannie planowany. Przed decyzją przeprowadzona jest szczegółowa analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego, która pomaga wskazać najbardziej ryzykowne odcinki dróg lub skrzyżowania.

Skrzyżowanie ulic Tuwima, Synów Pułku i Sikorskiego, na którym zostanie zainstalowany system CANARD, jest miejscem wielu naruszeń przepisów ruchu drogowego. Wiele wypadków na tym skrzyżowaniu z udziałem pieszych dowodzi, jak kluczowe jest to miejsce dla bezpieczeństwa w mieście.

Warto przypomnieć, że w przeszłości to samorządy miały prawo do instalowania fotoradarów. Ten przywilej został im odebrany pod pretekstem ochrony kierowców przed nadmiernymi opłatami za naruszenia. Obecnie odpowiedzialność za ustawianie radarów spoczywa na Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, który koncentruje się głównie na głównych drogach poza miastami.