Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne wkrótce powitają nowego dyrektora

Decyzja o wyborze nowego dyrektora dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego jest na ukończeniu. Komisja konkursowa wybrała kandydata, który prezentował najbardziej przekonującą propozycje.

To drugi raz, kiedy procedura wyboru dyrektora dla tej prestiżowej olsztyńskiej instytucji kultury była przeprowadzana. Ponownie, dwie osoby ubiegały się o to stanowisko.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna i przewodniczący komisji konkursowej, potwierdza, że decyzja została podjęta. Wybór padł na Magdalenę Pilska-Piotrowską, która jest związana z instytucją już od ośmiu lat. Początkowo prowadziła Dział Multimediów i Obsługi Technicznej, natomiast od lutego poprzedniego roku pełni funkcje szefa Działu Popularyzacji Nauki i Obsługi Technicznej.

Komisja konkursowa sprawdziła kwalifikacje kandydatów jako pierwszy etap procesu selekcji. Nie mniej ważne było również ocenienie przedstawionej przez nich wizji funkcjonowania Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, w tym celów i misji instytucji, założeń programowych, planu zarządzania finansami oraz strategii budowania wizerunku.

Prezydent Grzymowicz podkreśla, że wybrana kandydatka wykazała się nie tylko pasją do astronomii, ale także imponującą wiedzą o instytucji. Dokładne zrozumienie środowiska, w którym pracuje, a także potencjału zespołu oraz znajomość projektów modernizacyjnych, które są w trakcie realizacji i planowanych na przyszłość, były kluczowe.

Magdalena Pilska-Piotrowska zostanie zaproponowany trzyletni kontrakt. Jej oficjalne objęcie stanowiska dyrektora OPiOA planowane jest na 1 grudnia, o ile zaakceptuje warunki kontraktu.