Odnowiona kapliczka z XIX wieku w Nowym Kawkowie – sukces samorządu powiatowego

Cieszymy się, że proces odnowienia zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Nowy Kawków, datującej się na XIX wiek, został pomyślnie zakończony. Jest to wynik zaangażowania starostwa powiatowego w Olsztynie, które podjęło się tego zadania, aby zachować część kulturalnego dziedzictwa Warmii. Dzięki pracom konserwatorskim, udało się zapobiec rozpadowi i przywrócić dawny blask tej historycznej budowli. Jest to jeden z wielu obiektów sakralnych tego typu, który został odrestaurowany przez samorząd w ostatnich latach.

Starosta olsztyński, Andrzej Abako, podkreślił znaczenie tych małych struktur sakralnych dla lokalnej społeczności. Stwierdził, że ochrona tych symboli tradycji i wiary naszych przodków jest ich obowiązkiem i zrobią wszystko co w ich mocy, aby te unikalne obiekty były zachowane.

Kapliczka przydrożna w Nowym Kawkowie, będąca wolno stojącym obiektem, została zbudowana pod koniec XIX wieku. Jednakże przez lata była w opłakanym stanie technicznym. Brakowało wielu cegieł, które wypadły z muru, a kapliczka była mocno przechylona w stronę drogi, co stwarzało ryzyko zawalenia się. Mieszkańcy zaniepokojeni tym stanem rzeczy, zwrócili się o pomoc do starosty.

W 2021 roku przeprowadzono badania ekspertów, którzy stwierdzili, że z powodu dużej skali zniszczeń, konieczne będzie przesunięcie i następnie rekonstrukcja kapliczki. W porozumieniu z gminą Jonkowo, kapliczka została przesunięta o dwa metry dalej od drogi. Prace konserwatorskie i budowlane rozpoczęły się w czerwcu i obejmowały szereg działań, takich jak czyszczenie i dezynfekcja cegieł i kamieni z glonów i porostów, usuwanie rdzy z krzyża, uzupełnianie brakujących elementów, instalacja nowego drewnianego okna, tynkowanie oraz ochrona mikrobiologiczna.

Koszt całkowity renowacji wyniósł ponad 100 tys. zł. Powiat otrzymał na ten cel dotację od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w wysokości 75 tys. zł, a resztę kwoty pokrył ze środków własnych.