Targowisko "Zatorzanka" w Olsztynie – pytania i odpowiedzi na temat kosztów utrzymania

Radny Mirosław Arczak, posiadający głębokie zainteresowanie losem olsztyńskiej hali targowej „Zatorzanka”, skierował interpelację do miejskiego prezydenta Piotra Grzymowicza. Interpelacja dotyczyła sprawy na utrzymaniu miasta obiektu, który od ponad roku pozostaje opuszczony. Arczak pytał o szczegółowy wykaz kosztów związanych z utrzymaniem tej nieruchomości.

Arczak od dawna skupia swoją uwagę na problemach placu targowego „Zatorzanka”, który został zamknięty dla użytkowników pod koniec 2022 roku. Ten sam radny aktywnie uczestniczył w marcowych konsultacjach tego roku, podczas których rozważano różne scenariusze przyszłego wykorzystania obiektu. Wielu mieszkańców wtedy wyraziło przekonanie, że „Zatorzanka” powinna nadal służyć jako targowisko, jednakże potrzebne są inwestycje, które uczyniłyby ją bardziej atrakcyjną oraz przyjazną dla użytkowników. Równocześnie nie dyskwalifikowano innych propozycji, takich jak adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej, gastronomicznej czy też centrum aktywności senioralnej.

Mimo iż hala targowa nie jest wykorzystywana, to jednak nie jest opuszczona. Miasto kontynuuje pokrywanie kosztów związanych z jej utrzymaniem. Zwracając się z pytaniem do prezydenta Grzymowicza podczas ostatniej sesji rady miejskiej, Arczak szukał odpowiedzi na pytanie, jakie są miesięczne wydatki związane z utrzymaniem „Zatorzanki”. Prezydent odpowiadając na interpelację ujawnił, że na podstawie danych z października 2023 roku, miasto wydaje na utrzymanie obiektu ponad 15 tysięcy złotych.

Głównym wydatkiem były koszty ogrzewania, które wyniosły 9 438,56 zł. Na drugim miejscu znalazły się koszty energii elektrycznej, przekraczające kwotę 3,5 tysiąca złotych. Ochrona obiektu kosztowała miasto 145,14 zł, a utrzymanie systemu monitoringu pożarowego – 184,50 zł. W dodatku okresowo ponoszone są koszty takie jak przegląd techniczny i serwis windy (455,10 zł), konserwacja urządzeń gaśniczych i hydrantów (861 zł) oraz ich remonty (492 zł).