Olsztyn: Trzy kobiety z Gruzji, Kolumbii i Nepalu złapane na nielegalnym pobycie w Polsce

W Olsztynie, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej przeprowadzili akcję, która skutkowała zatrzymaniem trzech cudzoziemek. Te kobiety pochodzące z Gruzji, Kolumbii i Nepalu znajdowały się w Polsce nielegalnie, łamiąc obowiązujące przepisy dotyczące pobytu.

Podczas rutynowej kontroli legalności pobytu cudzoziemców, przeprowadzonej przez Straż Graniczną w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, ujawniono nieprawidłowości. Zostały one wykryte u trzech kobiet – 56-letniej obywatelki Gruzji, 28-letniej z Kolumbii oraz 30-letniej z Nepalu.

Każda z nich przedstawiła do weryfikacji biometryczny paszport, wydany w swoim kraju pochodzenia. Jednakże żadna z tych kobiet nie była w posiadaniu odpowiednich dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski.

Wobec tego każda z tych kobiet otrzymała decyzje administracyjne nakazujące powrót do swojego kraju pochodzenia, co jest standardową procedurą w takich sytuacjach.