Wzmacnianie kultury i sportu na poziomie lokalnym: Inicjatywy Powiatu Działdowskiego w latach 2019 – 2023

Powiat Działdowski, od 2019 do 2023 roku, angażował się w konstruktywne działania z gminami w dziedzinie kultury oraz popularyzacji aktywności fizycznej i sportów. Ten proces współdziałania z samorządami gminnymi obejmował pakiet inicjatyw, które odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. Wśród nich były m.in. finansowanie licznych projektów związanych z kulturą i sportem. Te projekty cieszyły się dużym uznaniem nie tylko wśród mieszkańców powiatu Działdowskiego, ale także gości z województwa warmińsko-mazurskiego i całego kraju.

W samym 2023 roku zawarto umowy na realizację projektów kulturalnych i sportowych z pięcioma gminami. Łącznie zawarto 14 umów na działania kulturalne o wartości 65 000 złotych i siedem umów na promocję kultury fizycznej i sportu o wartości 19 000 złotych. To oznacza, że powiat przyznał dotacje na 21 różnorodnych projektów publicznych o łącznej wartości 84 000 złotych.

W roku 2022 podpisano umowy z czterema gminami na realizację działań kulturalnych (10 umów o wartości 24 178 złotych) i z dwiema gminami na promocję kultury fizycznej i sportu (sześć umów o wartości 13 639 złotych). Łączna wartość dotacji przyznanych przez powiat dla czterech gmin wyniosła 37 817 złotych, które pozwoliły na realizację 16 projektów publicznych.

W 2021 roku pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19, powiat podpisał trzy umowy z dwiema gminami na prowadzenie działań w dziedzinie kultury (o wartości 4 200 złotych) oraz cztery umowy z jedną gminą na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (o wartości 9 660 złotych). Te inicjatywy poparte dotacjami o wartości 13 860 złotych pozwoliły na realizację siedmiu kluczowych projektów publicznych.

Natomiast w roku 2020, ze względu na stan epidemii COVID-19, nie były realizowane projekty współpracy z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W roku 2019, powiat podjął współpracę z dwoma gminami na realizację pięciu projektów kulturalnych (o wartości 9 598 złotych) oraz dwóch projektów sportowych (o wartości 3 880 złotych). Łączna dotacja w tym roku wyniosła 13 478 złotych, co umożliwiło realizację siedmiu publicznych zadań.